Názory odborníků

VR Vitalis Pro vyvíjíme v úzké spolupráci
s předními odborníky

doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D, MBA.
Vedoucí centra pro umělou inteligenci, VR a telemedicínu LF OSU, neurochirurg KNTB Zlín

"Ve spolupráci s VR VITALIS od roku 2020 vytváří multidisciplinární tým odborníků hlavně LF OSU a FN Ostrava z oborů fyzioterapie, logopedie, psychologie, neurochirurgie a neurologie terapeutické moduly s využitím technologie VR pro pacienty primárně s  postižením nervové a pohybové soustavy. Jedná se především o pacienty s neurodegenerativními onemocněními, poiktových, poúrazových stavech a psychickými poruchami. Výsledky týmu podpořené celostátním projektem prokazují potenciál VR jako vhodného doplňku komplexní terapie těchto pacientů všech věkových kategorií ve zdravotních a sociálních zařízeních. Současně vytváříme pomocí technologie VR simulace neurochirurgických operací. Potenciál vidím ve výuce mediků a začínajících chirurgů. Může doplnit například anatomické znalosti a výuku operačních postupů na kadaverech. Četné zahraniční studie ukázaly, že výcvik ve VR významně zkracuje výukovou křivku oproti kontrolní skupině bez VR. Její potenciál vidíme ve zkvalitnění léčebných postupů souběžně s efektivnějším využitím ekonomických prostředků do léčby a výuky vložených."

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA
Ředitel Ústavu informatiky a umělé inteligence na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

„Využití virtuální reality ve fyzioterapii umožňuje cílenou aktivitou v simulovaném prostředí fiktivního světa provádět činnost vedoucí k posílení nervových drah. Firma VR LIFE realizovala sadu cvičení, která výrazným způsobem podporuje obnovu či posílení schopnosti pohybových či kognitivních funkcí i aktivizaci mozkových center. Na základě mých odborných zkušeností věřím v pozitivní vliv těchto cvičení pro každého indikovaného pacienta.“

MUDr. Šárka Baníková
Rehabilitační lékař, primářka Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Ostrava

"Virtuální realita v medicíně dynamicky rozšiřuje své pole působnosti, jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti lékařské praxe. Velký přínos je spatřován v neurorehabilitaci, kde byl její efekt potvrzen četnými klinickými studiemi. Prostředí virtuální reality obohacené herními prvky je pro pacienty velmi motivující a chyby, které pacient udělá během cvičení, jsou okamžitě viditelné a mohou být hned napraveny. Zpětnovazebná kontrola, možnost stupňování zátěže a vysokého počtu opakování úkolů jsou klíčovými faktory ke zlepšení motorického učení a podpoře neuro-plastických změn mozku. Navíc mohou být v prostředí, které je podobné skutečnému světu, procvičovány aktivity každodenního života. Již zahájená spolupráce naší kliniky s VR VITALIS v rámci společného projektu se jeví jako velice perspektivní, neboť pro neurorehabilitaci se ukázala být přínosná kombinace konvenční rehabilitace a tréninku ve virtuální realitě."

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
Ředitel Ústavu informatiky a umělé inteligence 
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

"Využití virtuální reality v medicíně se každým rokem výrazně rozšiřuje. Jednou z velmi nadějných oblastí jejího využití je oblast neurologických onemocnění, zejména se jedná o cévní mozkové příhody a neurodegenerativní onemocnění či roztroušenou sklerózu mozkomíšní. Především aplikace, které pracují s cíleně vytvořenými cviky pro jednotlivá onemocnění, se zdají být nadějnou součástí komplexní rehalitace u těchto pacientů. Používáním těchto specifických cviků ve virtuální realitě by mohlo dojít nejen k rychlejší úpravě postižených funkcí, ale také ke zpomalení progrese hybných poruch a u některých onemocnění dokonce k oddálení nástupu prvních příznaků, například u pacientů v časných fázích Parkinsonovy nemoci. Sada cviků ve VR VITALIS, které firma vyvinula s odborníky v oblasti neurorehabilitace, je velmi nadějnou cestou pro mnoho pacientů s neurologickým onemocněním."

Mgr. Marcela Dabrowská
Ergoterapeutka - Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství LF OU

"Využití virtuální reality v rehabilitaci, má velký potenciál a domnívám se, že do budoucna se s ní budeme setkávat stále častěji. Jako ergoterapeut jsem měla možnost vyzkoušet programy společnosti VR LIFE u pacientů po CMP, traumatu ramenního kloubu, periferní parézy, Alzheimerovy choroby a poranění páteře. Na základě mých dosavadních zkušeností, subjektivního hodnocení pacientů a výsledků standardizovaných testů mohu potvrdit, že cvičení s využitím virtuální reality pozitivně ovlivňuje motorické i kognitivní funkce pacientů a přispívá tak k lepší kvalitě života. Zároveň mění emoční ladění a pozitivně motivuje pacienty k aktivitě. Je to terapie, na kterou se pacienti vždy těší."

Cvičení ve VR

Odborné studie

Effect of Virtual Reality Therapy on Quality of Life and Self-Sufficiency in Post-Stroke Patients

Background and Objectives: The consequences of stroke have a significant impact on self-sufficiency and health-related quality of life (HRQoL).

Virtuální realita v rehabilitaci pacientů po CMP

Po prodělané cévní mozkové příhodě (CMP) dochází k podstatnému ovlivnění (snížení) kvality života. Uvádí se, že 33-42 % pacientů potřebuje tři až šest měsíců po CMP pomoc při každodenních aktivitách.

Zhodnocení míry spasticity u jedinců na invalidním vozíku sledujících pohyb ve virtuální realitě

Cílem práce je prozkoumání, zda se u osob sledujících pohyb ve virtuální realitě mění míra spasticity v důsledku intervence terapeutickým programem.

Vliv terapie ve virtuální realitě na kvalitu života a soběstačnost u pacientů po mrtvici

Následky cévní mozkové příhody mají významný dopad na soběstačnost a kvalitu života. Rehabilitace založená na virtuální realitě má potenciál tyto modality ovlivnit.

Kazuistika 10leté dítě

Pacientkou, která využívala terapeutické programy ve virtuální realitě je 10letá dívka s onemocněním SMA (spinální svalová atrofie). Pacientka je u nás v terapii zhruba tři roky, jejím hlavním...

Kontaktujte nás

Zaujala vás naše aplikace? Máte k ní nějaké otázky? Rádi je zodpovíme, ozvěte se nám.

Newsletter

Chcete zůstat v obraze? Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Souhlasíte se zpracováním osobních údajů.