Názory odborníků

Doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.

Ústav rehabilitace LF OU

Mgr. Antonín Liška

Centrum trénování paměti