Názory odborníků

doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D, MBA.

Vedoucí centra pro umělou inteligenci, VR a telemedicínu LF OSU, neurochirurg KNTB Zlín

Ve spolupráci s VR VITALIS od roku 2020 vytváří multidisciplinární tým odborníků hlavně LF OSU a FN Ostrava z oborů fyzioterapie, logopedie, psychologie, neurochirurgie a neurologie terapeutické moduly s využitím technologie VR pro pacienty primárně s  postižením nervové a pohybové soustavy. Jedná se především o pacienty s neurodegenerativními onemocněními, poiktových, poúrazových stavech a psychickými poruchami. Výsledky týmu podpořené celostátním projektem prokazují potenciál VR jako vhodného doplňku komplexní terapie těchto pacientů všech věkových kategorií ve zdravotních a sociálních zařízeních. Současně vytváříme pomocí technologie VR simulace neurochirurgických operací. Potenciál vidím ve výuce mediků a začínajících chirurgů. Může doplnit například anatomické znalosti a výuku operačních postupů na kadaverech. Četné zahraniční studie ukázaly, že výcvik ve VR významně zkracuje výukovou křivku oproti kontrolní skupině bez VR. Její potenciál vidíme ve zkvalitnění léčebných postupů souběžně s efektivnějším využitím ekonomických prostředků do léčby a výuky vložených.“

4954-removebg-preview (1)

MUDr. Šárka Baníková

Rehabilitační lékař, primářka Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Ostrava

„Virtuální realita v medicíně dynamicky rozšiřuje své pole působnosti, jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti lékařské praxe. Velký přínos je spatřován v neurorehabilitaci, kde byl její efekt potvrzen četnými klinickými studiemi. Prostředí virtuální reality obohacené herními prvky je pro pacienty velmi motivující a chyby, které pacient udělá během cvičení, jsou okamžitě viditelné a mohou být hned napraveny. Zpětnovazebná kontrola, možnost stupňování zátěže a vysokého počtu opakování úkolů jsou klíčovými faktory ke zlepšení motorického učení a podpoře neuro-plastických změn mozku. Navíc mohou být v prostředí, které je podobné skutečnému světu, procvičovány aktivity každodenního života. Již zahájená spolupráce naší kliniky s VR VITALIS v rámci společného projektu se jeví jako velice perspektivní, neboť pro neurorehabilitaci se ukázala být přínosná kombinace konvenční rehabilitace a tréninku ve virtuální realitě.“

jašek-removebg-preview

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA

Ředitel Ústavu informatiky a umělé inteligence na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

„Využití virtuální reality ve fyzioterapii umožňuje cílenou aktivitou v simulovaném prostředí fiktivního světa provádět činnost vedoucí k posílení nervových drah. Firma VR LIFE realizovala sadu cvičení, která výrazným způsobem podporuje obnovu či posílení schopnosti pohybových či kognitivních funkcí i aktivizací mozkových center. Na základě mých odborných zkušeností věřím v pozitivní vliv těchto cvičení pro každého indikovaného pacienta.“

prof.Školoudík

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN

Neurolog, proděkan pro vědu a výzkum lékařské fakulty Ostravské univerzity

Využití virtuální reality v medicíně se každým rokem výrazně rozšiřuje. Jednou z velmi nadějných oblastí jejího využití je oblast neurologických onemocnění, zejména se jedná o cévní mozkové příhody a neurodegenerativní onemocnění či roztroušenou sklerózu mozkomíšní. Především aplikace, které pracují s cíleně vytvořenými cviky pro jednotlivá onemocnění, se zdají být nadějnou součástí komplexní rehalitace u těchto pacientů. Používáním těchto specifických cviků ve virtuální realitě by mohlo dojít nejen k rychlejší úpravě postižených funkcí, ale také ke zpomalení progrese hybných poruch a u některých onemocnění dokonce k oddálení nástupu prvních příznaků, například u pacientů v časných fázích Parkinsonovy nemoci. Sada cviků ve VR VITALIS, které firma vyvinula s odborníky v oblasti neurorehabilitace, je velmi nadějnou cestou pro mnoho pacientů s neurologickým onemocněním.

marcela dabrowská

Mgr. Marcela Dabrowská

Ergoterapeutka - Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství LF OU

„Využití virtuální reality v rehabilitaci, má velký potenciál a domnívám se, že do budoucna se s ní budeme setkávat stále častěji. Jako ergoterapeut jsem měla možnost vyzkoušet programy společnosti VR LIFE u pacientů po CMP, traumatu ramenního kloubu, periferní parézy, Alzheimerovy choroby a poranění páteře. Na základě mých dosavadních zkušeností, subjektivního hodnocení pacientů a výsledků standardizovaných testů mohu potvrdit, že cvičení s využitím virtuální reality pozitivně ovlivňuje motorické i kognitivní funkce pacientů a přispívá tak k lepší kvalitě života. Zároveň mění emoční ladění a pozitivně motivuje pacienty k aktivitě. Je to terapie, na kterou se pacienti vždy těší.“

MUDr. Šárka Baníková

Rehabilitační lékař, primářka Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Ostrava

Mgr. Marcela Dabrowská

Ergoterapeutka - Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství LF OU

doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.

Neurochirurg, emeritní přednosta v KNTB Zlín, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství

Mgr. Antonín Liška

Centrum trénování paměti